Produkcja przewodów

Stosujemy szeroka gamę zakuć i końcówek do sprzętu ciężkiego, maszyn i urządzeń przemysłowych, motoryzacji:
  • elastycznych kompletnych niskiego i wysokiego ciśnienia:
  • hydraulicznych
  • pneumatycznych o podwyższonej temperaturze pracy do 200°C
  • smarowniczych